vrijdag 23 februari 2018

Week na de krokusvakantie


Beste ouders

De eerste week na de krokusvakantie zit er alweer op.  
We zijn maandag gestart met een kennismaking, daarbij mochten de leerlingen vragen stellen aan mij, leerde ik hen wat beter kennen en schreven ze kort neer wat ik zeker over hen moet weten.

Tijdens de godsdienstlessen kwam het thema vuur aan bod. We bespraken de zegswijzen ‘in vuur en vlam staan’ en ‘met vuur spelen’. Op dinsdag leerden we wat meer over  bedevaartsoorden en op woensdag zagen we hoe vuur in andere culturen voorkomt.

Er kwam tijdens de wiskundelessen veel nieuwe leerstof aan bod. Zo kunnen we nu cijferend delen door een getal groter dan 10, berekenden we de oppervlakte van een ruit en een trapezium, leerden we een kommagetal delen door een kommagetal, ...

Op dinsdag zaten we voor de muzische les samen met 5A. Samen met de andere leerlingen leerden we veel bij over de primaire, secundaire en tertiaire kleuren. Weten jullie nog welke kleuren bij iedere groep horen? We mochten een klasvlag ontwerpen en de mooiste werd verkozen. Die zal in het groot gemaakt worden en  mag dan in onze klas uithangen!

Voor de vakantie mochten we nadenken over een uitvinding. Dit werkten we helemaal uit, van het nadenken over materialen, een stappenplan maken tot een ontwerp.
Donderdag mochten we dit voorstellen aan elkaar. 

Het vierde leerjaar nodigde ons uit voor een tentoonstelling over de provincies van België.
Net voor de speeltijd skypeten we met juf Katrien. Het was een blij weerzien. Wekelijks zullen we proberen te skypen.

Vrijdag was het inleefdag. Meester Kristoff gaf ons uitleg over het land Gambia en liet heel veel foto’s zien. Na dit gezamenlijk moment gaven de juffen en meester van de 3e graad workshops aan ons. We speelden een ganzenbordspel, knutselden en dansten. Als middagmaal aten we soep met brood. Hiervoor mochten we in onze klas blijven, heel gezellig! In de namiddag gingen we zwemmen.

Filmpje van deze week:

Juf Lisa

PLANNING:
· maandag 26/02 - vrijdag 2/03: music for Gambia
· woensdag 28/02: Carnaval (thema rockers)
· vrijdag 2/03: sportavond (brief werd meegegeven)


Beste ouder
Er werd een testmail naar u doorgestuurd om na te gaan of uw e-mailadres klopt. We werken immers vanaf nu met een systeem waarbij we aan de ouders van een volledige
klasgroep een mail kunnen versturen.
Indien u deze mail NIET ontving, graag uw correcte e-mailadres(sen) in de agenda noteren.


Geen opmerkingen: